Digitalisering

Wilt u vanaf nu alleen nog maar werken met digitale documenten? Wie gaat uw papieren archief omzetten naar een digitaal formaat? DocScan scant al uw papieren documenten en dossiers voor u in. Vervolgens heeft u de keuze om:

  • Online over uw papieren documenten en dossiers te beschikken. Met deze documenten kan direct gewerkt worden;
  • Ervoor te kiezen om de gegevens op een door u gewenst medium, zoals CD ROM, USB stick of externe drives retour te ontvangen;
  • Uw papieren documenten en dossiers naar een duurzaam digitaal formaat om te zetten, zoals: PDF of TIFF;
  • Bouw- en constructietekeningen digitaliseren we naar JPG of PDF formaat, ook is het mogelijk deze verder om te zetten naar een dwg of dxf formaat zodat deze direct in te lezen en tebewerken is in uw Auto CAD programma.

DocScan werkt op bases van een Service Level Agreement (SLA). In een Service Level Agreement wordt het te leveren niveau en type service vastgelegd. Hierin kunt u aangeven op welke momenten en binnen hoeveel tijd u geholpen wilt worden bij eventuele storingen. Daarnaast beslist u de tijdsduur en de beëindiging van de overeenkomst.

 

Scannen op aanvraag

Wilt u zelf beslissen wanneer het door u benodigde dossier digitaal wordt aangeleverd?

DocScan biedt u de oplossing! We starten met een inventarisatie van de documenten in uw organisatie die u gedigitaliseerd wilt hebben en eindigen met de opslag of vernietiging van de brondocumenten en het overhandigen van de gedigitaliseerde documenten. 

We adviseren u onder meer over:

In welk formaat te digitaliseren (TIFF, JPEG, PDF);

DocScan is ingericht op het (full color) digitaliseren tot A0+ formaat.

Op welk media ( CD ROM, USB stick of externe drives retour ) de gescande documenten worden opgeleverd;

Welke metadata (zoeksleutels) van belang zijn. 

Daarnaast bieden we u: 

Heldere afspraken over oplevering en kwaliteit;

Service Level Agreement (SLA). In een Service Level Agreement wordt het te leveren niveau en type service vastgelegd. Hierin kunt u aangeven op welke momenten en binnen hoeveel tijd u geholpen wilt worden bij eventuele storingen. Daarnaast beslist u de tijdsduur en de beëindiging van de overeenkomst;

Ondersteuning bij het importeren van gescande documenten.

 

Zie ook onze folders Bouwtekeningen omzetten naar CAD en Oude bouwtekeningen omzetten naar digitale bestanden

Informeer hier naar de mogelijkheden over het digitaliseren van uw papieren documenten of vraag naar een voorbeeld CAD bestand

 Login op DocScan's Hyarchis.Net